เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 132 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประกาศเทศบาลตำบลหนองแวง เรื่อง ผลการลดพลังงาน รอบ 6 เดือน (มีนาคม - สิงหาคม 2564) [ 20 ก.ย. 2564 ]90
102 กิจกรรมการส่งเสริมการประกอบอาชีพ [ 13 ก.ย. 2564 ]92
103 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 [ 10 ก.ย. 2564 ]100
104 ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแวง สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2564 สมัยที่ 2 ครั้งที่ี 1 [ 9 ส.ค. 2564 ]99
105 ประกาศเทศบาลตำบลหนองแวง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 8 มิ.ย. 2564 ]90
106 ขออนุมัติดำเนินการโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) [ 27 พ.ค. 2564 ]92
107 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเทศบาลตำบลหนองแวง [ 12 พ.ค. 2564 ]90
108 ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแวง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 สมัยที่ 1 ครั้งที่1 [ 11 พ.ค. 2564 ]97
109 คำสั่งเทศบาลตำบลหนองแวง เรื่อง มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี [ 3 พ.ค. 2564 ]95
110 ประกาศเทศบาลตำบลหนองแวง เรื่อง มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 27 เม.ย. 2564 ]95
111 มาตรการ การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ของเทศบาลตำบลหนองแวง [ 22 เม.ย. 2564 ]86
112 การเสริมสร้างและการพัฒนาให้ข้าราชการและพนักงานจ้างรักษาวินัยของเทศบาลตำบลหนองแวง [ 20 เม.ย. 2564 ]95
113 การประเมินความเสี่ยงการทจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลหนองแวง [ 20 เม.ย. 2564 ]88
114 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทสบาลตำบลหนองแวง [ 19 เม.ย. 2564 ]90
115 การรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองแวง [ 16 เม.ย. 2564 ]87
116 แผ่นพับ เรื่อง น้ำเสียคืออะไร [ 7 เม.ย. 2564 ]85
117 รายงานการสรุปสถิติการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) [ 31 มี.ค. 2564 ]79
118 ประกาศเทสบาลตำบลหนองแวง เรื่อง ผลการลดพลังงาน รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564) [ 17 มี.ค. 2564 ]80
119 ประกาศเทศบาลตำบลหนองแวง เรื่อง มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 17 มี.ค. 2564 ]87
120 ประกาศเทศบาลตำบลหนองแวง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 24 ก.พ. 2564 ]81
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7