เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 162 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 รายงานการสำรวจฐานข้อมูลการขายสินค้า [ 9 มี.ค. 2565 ]39
102 รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเน่าเสียในพื้นที่ [ 9 มี.ค. 2565 ]43
103 รายงานการสำรวจฐานข้อมูลการขายสินค้าตลาดนัดในตำบลหนองแวง [ 8 มี.ค. 2565 ]44
104 ประกาศเทศบาลตำบลหนองแวง-เรื่อง-ประกาศผู้ชนะเสนอราคา [ 7 มี.ค. 2565 ]137
105 ขอความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]150
106 การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในการเก็บข้อม [ 1 มี.ค. 2565 ]131
107 การดำเนินการกฎบัตรการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]139
108 โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล [ 24 ก.พ. 2565 ]84
109 ประกาศเทศบาลตำบลหนองแวง-เรื่อง-ผู้มีสิทธ1-1 [ 14 ก.พ. 2565 ]137
110 มาตรการการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ [ 14 ก.พ. 2565 ]90
111 มาตรการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลหนองแวงว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ [ 26 ม.ค. 2565 ]94
112 ประกาศเทศบาลตำบลหนองแวง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 20 ม.ค. 2565 ]120
113 กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี [ 18 ม.ค. 2565 ]71
114 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหนองแวง [ 18 ม.ค. 2565 ]34
115 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้าง [ 14 ม.ค. 2565 ]157
116 มาตรการเฝ้าระวังการคอรัปชั่นโดยภาคประชาชน [ 13 ม.ค. 2565 ]101
117 โครงสร้างกำหนดส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 4 ม.ค. 2565 ]108
118 การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวหมู่บ้านท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี [ 3 ม.ค. 2565 ]194
119 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองแวง ประจำปี 2564 [ 27 ธ.ค. 2564 ]151
120 รายงสนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 27 ธ.ค. 2564 ]111
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9