เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์การออกพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย ประจำปี 2566

    รายละเอียดข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ #พ่นหมอกควันกำจัดยุง

กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลหนองแวง จะออกพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุงลาย

ระหว่างวันที่ 29 ส.ค.66 - วันที่ 10 ก.ย. 66 จึงขอประชาสัมพันธ์

ให้พี่น้องชาวหนองแวงทราบกำหนดการและร่วมรณรงค์ป้องกัน

ควบคุมโรคไข้เลือดออก รายละเอียดตามตารางที่แนบมาพร้อมนี้    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์การออกพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย ประจำปี 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ส.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ