เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 59 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (กพร) เรื่อง แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชนของหน่วยงานของรัฐ [ 9 มิ.ย. 2565 ]10
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตำบลหนองแวง [ 7 มิ.ย. 2565 ]1
3 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 มิ.ย. 2565 ]7
4 แจ้งกำหนดการออกพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันและควบคุมไข้เลือกออกประจำปี พ.ศ.2565 [ 19 พ.ค. 2565 ]13
5 รายงานผลการประเมินมาตรานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลหนองแวง [ 9 พ.ค. 2565 ]0
6 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน [ 9 พ.ค. 2565 ]0
7 ประกาศเทศบาลตำบลหนองวแวง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2565) [ 12 เม.ย. 2565 ]26
8 คำสั่งเทศบาลตำบลหนองแวง-เรื่อง-แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ [ 15 มี.ค. 2565 ]31
9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-พ.ศ.2565-รอบ-6-เดือน [ 15 มี.ค. 2565 ]29
10 ประกาศเทศบาลตำบลหนองแวง-เรื่อง-ประกาศผู้ชนะเสนอราคา [ 7 มี.ค. 2565 ]22
11 ขอความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูลแบบวัดกา [ 1 มี.ค. 2565 ]22
12 การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในการเก็บข้อม [ 1 มี.ค. 2565 ]24
13 การดำเนินการกฎบัตรการตรวจสอบภายในประจำป [ 28 ก.พ. 2565 ]21
14 ประกาศเทศบาลตำบลหนองแวง-เรื่อง-ผู้มีสิทธ1-1 [ 14 ก.พ. 2565 ]27
15 ประกาศเทศบาลตำบลหนองแวง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 20 ม.ค. 2565 ]3
16 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้าง [ 14 ม.ค. 2565 ]30
17 โครงสร้างกำหนดส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 4 ม.ค. 2565 ]0
18 การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวหมู่บ้านท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี [ 3 ม.ค. 2565 ]3
19 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองแวง ประจำปี 2564 [ 27 ธ.ค. 2564 ]1
20 รายงสนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 27 ธ.ค. 2564 ]2
 
หน้า 1|2|3