เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
  ตัดแต่งกิ่งไม้ที่อยู่ติดกับแนวสายไฟ[วันที่ 2023-09-12][ผู้อ่าน 6]
 
  โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ ร้านค้า และตลาดใ...[วันที่ 2023-09-12][ผู้อ่าน 6]
 
  ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลหน...[วันที่ 2023-09-06][ผู้อ่าน 11]
 
  สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองแวงรับอนุมัติเพิ...[วันที่ 2023-09-06][ผู้อ่าน 9]
 
  ตัดแต่งกิ่งไม้[วันที่ 2023-09-06][ผู้อ่าน 8]
 
  โครงการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงวัย สุขกาย สบายใจ ในก...[วันที่ 2023-09-01][ผู้อ่าน 6]
 
  ซ่อมแซมถนนที่ชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ เส้นบ้านปากช่อ...[วันที่ 2023-08-30][ผู้อ่าน 6]
 
  กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลหนองแวง จะออกพ่นสารเคมีเพื...[วันที่ 2023-08-29][ผู้อ่าน 7]
 
  มอบถังขยะเปลี่ยนถังขยะใบใหม่แทนใบเก่าที่ชำรุด และเ...[วันที่ 2023-08-28][ผู้อ่าน 8]
 
  โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ...[วันที่ 2023-08-18][ผู้อ่าน 8]
 
  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุร...[วันที่ 2023-06-30][ผู้อ่าน 16]
 
  ออกสำรวจผู้ประสบปัญหาทางสังคมเพื่อขอรับความช่วยเหล...[วันที่ 2023-06-23][ผู้อ่าน 26]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9