เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
  1 อปท. 1 สวนสมุนไพร [วันที่ 2024-05-07][ผู้อ่าน 10]
 
  ระงับเหตุเพลิงไหม้บริเวณเขื่อนลำจังหัน[วันที่ 2024-05-05][ผู้อ่าน 10]
 
  พิธีลาสิกขา สามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติฯ ณ วั...[วันที่ 2024-05-05][ผู้อ่าน 5]
 
  ระงับเหตุเพลิงไหม้ป่าหลังโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเ...[วันที่ 2024-05-04][ผู้อ่าน 6]
 
  ติดตามแก้ไขปัญหาเรื่องนำประปาบ้านหนองตาเยา [วันที่ 2024-05-03][ผู้อ่าน 6]
 
  ติดตามการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยปุ๋ยขี้ไก่...[วันที่ 2024-05-03][ผู้อ่าน 8]
 
  ติดตามการขุดลอกหนองบ่อดิน บ้านหนองแวง [วันที่ 2024-05-03][ผู้อ่าน 7]
 
  ติดตามการก่อสร้างกาวางท่อระบายน้ำซอย สท.ปราโมท สิ...[วันที่ 2024-05-03][ผู้อ่าน 7]
 
  ซ่อมไฟสองสว่างบ้านปากช่อง หมู่ที่ 6 [วันที่ 2024-05-02][ผู้อ่าน 7]
 
  ซ่อมไฟสองสว่างบ้านปากช่อง[วันที่ 2024-05-01][ผู้อ่าน 6]
 
  ลงทะเบียน Health ID [วันที่ 2024-04-30][ผู้อ่าน 2]
 
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น [วันที่ 2024-04-26][ผู้อ่าน 10]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15