เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ