เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 132 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประปาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด [ 6 พ.ค. 2565 ]24
62 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลหนองแวง [ 3 พ.ค. 2565 ]71
63 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 25 เม.ย. 2565 ]78
64 ประกาศเทศบาลตำบลหนองวแวง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2565) [ 12 เม.ย. 2565 ]126
65 ประกาศนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการก๊าซเรือนกระจก [ 5 เม.ย. 2565 ]20
66 กิจกรรมจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน [ 28 มี.ค. 2565 ]74
67 มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ [ 16 มี.ค. 2565 ]92
68 คำสั่งเทศบาลตำบลหนองแวง-เรื่อง-แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ [ 15 มี.ค. 2565 ]135
69 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-พ.ศ.2565-รอบ-6-เดือน [ 15 มี.ค. 2565 ]128
70 โครงการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 10 มี.ค. 2565 ]57
71 รายงานการสำรวจฐานข้อมูลการขายสินค้า [ 9 มี.ค. 2565 ]28
72 รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเน่าเสียในพื้นที่ [ 9 มี.ค. 2565 ]31
73 รายงานการสำรวจฐานข้อมูลการขายสินค้าตลาดนัดในตำบลหนองแวง [ 8 มี.ค. 2565 ]30
74 ประกาศเทศบาลตำบลหนองแวง-เรื่อง-ประกาศผู้ชนะเสนอราคา [ 7 มี.ค. 2565 ]117
75 ขอความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]134
76 การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในการเก็บข้อม [ 1 มี.ค. 2565 ]114
77 การดำเนินการกฎบัตรการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]114
78 โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล [ 24 ก.พ. 2565 ]67
79 ประกาศเทศบาลตำบลหนองแวง-เรื่อง-ผู้มีสิทธ1-1 [ 14 ก.พ. 2565 ]124
80 มาตรการการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ [ 14 ก.พ. 2565 ]79
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7