เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
  พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ในพื้นที่บ้านใหม่หนองหว้า ห...[วันที่ 2022-10-18][ผู้อ่าน 65]
 
  ประชุมช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิ...[วันที่ 2022-10-17][ผู้อ่าน 58]
 
  พิธีวางพวงมาลาเพื่อ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ วั...[วันที่ 2022-10-13][ผู้อ่าน 47]
 
  โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง ปรับสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศ...[วันที่ 2022-10-07][ผู้อ่าน 162]
 
  โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย [วันที่ 2022-09-13][ผู้อ่าน 29]
 
  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 [วันที่ 2022-09-09][ผู้อ่าน 21]
 
  โครงการปั่นจักรยานต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2565[วันที่ 2022-09-02][ผู้อ่าน 45]
 
  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเท...[วันที่ 2022-08-27][ผู้อ่าน 36]
 
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแวง [วันที่ 2022-08-22][ผู้อ่าน 17]
 
  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพสำหรับคนพ...[วันที่ 2022-08-16][ผู้อ่าน 23]
 
  กำจัดผักตบชวาและวัชพืชบริเวณอ่างเก็บนำ้ห้วยหินขาด ...[วันที่ 2022-08-12][ผู้อ่าน 27]
 
  โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ เ...[วันที่ 2022-08-10][ผู้อ่าน 30]
 

|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10