เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
  ตรวจติดตามอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองหว้า [วันที่ 2024-03-06][ผู้อ่าน 7]
 
  โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังวัดบ้านราษฏ์รักแ...[วันที่ 2024-03-06][ผู้อ่าน 32]
 
  ปรับปรุงฝายอาสาบ้านปากช่อง หมู่ที่ 6 [วันที่ 2024-03-06][ผู้อ่าน 28]
 
  ตรวจติดตามอาหารกลางวันโรงเรียนในพื้นที่ตำบลหนองแวง...[วันที่ 2024-03-05][ผู้อ่าน 12]
 
  ขุดลอกอ่างกักเก็บน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปาบ้านปากช่อ...[วันที่ 2024-03-01][ผู้อ่าน 20]
 
  ส่งมอบผ้าอ้อมแก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองแวง...[วันที่ 2024-03-01][ผู้อ่าน 14]
 
  ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 95 ปีขึ้นไป [วันที่ 2024-03-01][ผู้อ่าน 19]
 
  ประชุมการเขียนโครงการเพื่อของบประมาณ สำนักงานหลักป...[วันที่ 2024-02-29][ผู้อ่าน 16]
 
  ประชุมสภาสมัยสามัญ สามัญแรก ครั้งที่ 2 / 2567[วันที่ 2024-02-29][ผู้อ่าน 8]
 
  โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผไทรวมพล หมู่ที่ 11[วันที่ 2024-02-29][ผู้อ่าน 16]
 
  พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเคสไข้เลือดออกบ้านใหม่หนองหว...[วันที่ 2024-02-29][ผู้อ่าน 20]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคล...[วันที่ 2024-02-24][ผู้อ่าน 9]
 

|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17