เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภา
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 25 พ.ค. 2565 ]5
2 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาลตำบลหนองแวง ครั้งที่ 2/2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]17
3 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาลตำบลหนองแวง ครั้งที่ 1/2565 [ 18 ก.พ. 2565 ]17
4 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2564 [ 17 ธ.ค. 2564 ]6
5 ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองแวง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแวง ประจำปี พ.ศ.2564 สมัยสามัญ สมัยที่4 [ 7 ธ.ค. 2564 ]2
6 ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองแวง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแวง ประจำปี พ.ศ.2564 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 [ 12 ต.ค. 2564 ]2
7 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]7
8 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2564 [ 31 ส.ค. 2564 ]4
9 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2564 [ 23 ส.ค. 2564 ]6
10 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2564 [ 16 ส.ค. 2564 ]5
11 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแวง เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแวง สมัยสามัญ ประจำปีพ.ศ.2564 สมัยที่2 ครั้งที่1 [ 9 ส.ค. 2564 ]6
12 ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองแวง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแวง ประจำปี พ.ศ.2564 สมัยสามัญ สมัยที่2 [ 30 ก.ค. 2564 ]5
13 ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองแวง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแวง ประจำปี พ.ศ.2564 สมัยสามัญ สมัยที่2 [ 30 ก.ค. 2564 ]3
14 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2564 [ 16 มิ.ย. 2564 ]4
15 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2564 [ 19 พ.ค. 2564 ]4
16 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแวง เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแวง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 สมัยที่1 ครั้งที่1 [ 11 พ.ค. 2564 ]5
17 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]5
18 ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองแวง เรื่อง กำหนดการประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 และกำหนดเริ่มสมัยสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ.2565 [ 7 พ.ค. 2564 ]5
19 ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองแวง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแวงสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 [ 7 พ.ค. 2564 ]4