เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
 


ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลหนองแวง ประจำเดือนกันยายน 2566


วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแวง

คณะผู้บริหาร นำโดย นายสมหวัง ตอนรัมย์

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

พร้อมด้วย นายใบ ทำนานอก

รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

นายยวน ว่องไว

รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

นายทิน ยงอาหาร เลขานุการนายกเทศมนตรี

นางสาวนุตยา บำรุงกุล

รองปลัดเทศบาลตำบลหนองแวง

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย

เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

เพื่อรับทราบข้อราชการสำคัญ

และติดตามงานแต่ละส่วนราชการ

ประจำเดือนกันยายน 2566

“มุ่งมั่นพัฒนา หนองแวงบ้านเฮา”

2023-11-21
2023-11-20
2023-11-18
2023-11-16
2023-10-16
2023-10-03
2023-10-02
2023-10-02
2023-10-02
2023-10-02