เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
 


มอบถังขยะเปลี่ยนถังขยะใบใหม่แทนใบเก่าที่ชำรุด และเพิ่มถังขยะให้ครอบคลุมพื้นที่เทศบาล


หนองแวงบ้านเฮา วันที่ 29 สิงหาคม 2566 นายสมหวัง ตอนรัมย์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง มอบหมายให้ นายตุลารัฐ วงศ์อำมาตย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข พร้อมด้วย พนักงานเทศบาลและพนักงาจ้างเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองช่าง ดำเนินการมอบถังขยะเปลี่ยนถังขยะใบใหม่แทนใบเก่าที่ชำรุด และเพิ่มถังขยะให้ครอบคลุมพื้นที่เทศบาล เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานเพิ่มความสะดวก สะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ให้กับพี่น้องตำบลหนองแวง “ร่วมกันรักษาความสะอาด คัดแยกขยะก่อนทิ้งทิ้งขยะให้ถูกที่เพื่อสุขอนามัยที่ดีของพวกเรา”

 

2024-06-20
2024-06-19
2024-06-18
2024-06-17
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-29
2024-05-29
2024-05-29