เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
 


ออกสำรวจผู้ประสบปัญหาทางสังคมเพื่อขอรับความช่วยเหลือ


ออกสำรวจผู้ประสบปัญหาทางสังคมเพื่อขอรับความช่วยเหลือ เป็นครอบครัวของผู้สูงอายุซึ่งมีความพิการ เป็นครอบครัวที่มีรายได้น้อย รายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ  มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก

2024-06-03
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-29
2024-05-29
2024-05-29
2024-05-29
2024-05-29
2024-05-24
2024-05-24