เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
 


ออกสำรวจผู้ประสบปัญหาทางสังคมเพื่อขอรับความช่วยเหลือ


ออกสำรวจผู้ประสบปัญหาทางสังคมเพื่อขอรับความช่วยเหลือ เป็นครอบครัวของผู้สูงอายุซึ่งมีความพิการ เป็นครอบครัวที่มีรายได้น้อย รายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ  มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก

2023-11-21
2023-11-20
2023-11-18
2023-11-16
2023-10-16
2023-10-03
2023-10-02
2023-10-02
2023-10-02
2023-10-02