เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
 


โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564


สืบเนื่องจากห้วงระยะเวลาใน  เดือนมีนาคม - พฤษภาคม  เป็นห้วงที่มีอากาศร้อนและโรคระบาดในช่วงหน้าร้อนก็คือโรคพิษสุนัขบ้า  ซึ่งเป็นโรคที่มีความร้ายแรงประกอบกับราษฎรตำบลหนองแวงมีสัตว์เลี้ยงที่เป็นพาหะสามารถแพร่เชื้อจำนวนมากไม่ส่าจะเป็นพาหะ  สุนัขแมว  เพื่อเป็นการมาตรการใการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลหนองแวง  จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำปี 2564

2022-04-12
2021-12-09
2021-09-09
2021-09-08
2021-08-10
2021-02-18
2021-02-18
2020-10-01
2020-08-23
2020-02-13