เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
 


โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ ร้านค้า และตลาดในเขตพื้นที่ ประจำปี 2566


วันที่ 12 กันยายน 2566  นายสมหวัง ตอนรัมย์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง เป็นประธานเปิดงานโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ ร้านค้า และตลาดในเขตพื้นที่ ประจำปี 2566 โดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่ายร่วมเป็นเกียรติ การอบรมในวันนี้ได้รับเกียรติจาก นายนิวัฒน์ อุทัยประดิษฐ์เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน ปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหงอนไก่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่องสารปนเปื้อนในอาหาร ยาสามัญประจำบ้าน อาหาร เครื่องสำอาง ที่อนุญาตให้ขายในร้าน การดูฉลากสินค้า เลขที่ อย. วันหมดอายุ การตรวจสารสเตียรอยด์ในยา ที่ผิดกฎหมาย และเรื่องกฎหมายบุหรี่และสุราตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 แก่ผู้ประกอบการร้านขายของชำในพื้นที่ตำบลหนองแวง  "ร่วมด้วยช่วยกัน หนองแวงบ้านเฮา"

2024-06-03
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-29
2024-05-29
2024-05-29
2024-05-29
2024-05-29
2024-05-24
2024-05-24