เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพความรู้ด้านการเบิกจ่าย และการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566


นายสมหวัง ตอนรัมย์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลหนองแวง ผู้ปฏิบัติด้านการรับ - จ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพความรู้ด้านการเบิกจ่าย และการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566

ณ อาคารหอประชุมเทศบาลตำบลหนองแวง

2023-11-21
2023-11-20
2023-11-18
2023-11-16
2023-10-16
2023-10-03
2023-10-02
2023-10-02
2023-10-02
2023-10-02