เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
 


กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลหนองแวง จะออกพ่นสารเคมีเพื่อกำจัด ยุงลาย


วันที่ 29 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2566 นายสมหวัง ตอนรัมย์  นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

มอบหมายให้พนักงานเทศบาล กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลหนองแวง ออกพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุงลาย

และร่วมรณรงค์ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก

2023-11-21
2023-11-20
2023-11-18
2023-11-16
2023-10-16
2023-10-03
2023-10-02
2023-10-02
2023-10-02
2023-10-02