เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงวัย สุขกาย สบายใจ ในกลุ่มประชาชน บ้านหนองตาเยา อายุ 60 ปีขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566

นายสมหวัง ตอนรัมย์

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

เป็นประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมสุขภาพ

ผู้สูงวัย สุขกาย สบายใจ ในกลุ่มประชาชน

บ้านหนองตาเยา อายุ 60 ปีขึ้นไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โดยมี นายใบ ทำนานอก รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

นายยวน ว่องไว รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

นายทิน ยงอาหาร เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรม

ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองตาเยา

"ร่วมด้วยช่วยกัน หนองแวงบ้านเฮา"

2023-11-21
2023-11-20
2023-11-18
2023-11-16
2023-10-16
2023-10-03
2023-10-02
2023-10-02
2023-10-02
2023-10-02