เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
 


ตัดแต่งกิ่งไม้


วันที่ 1 กันยายน 2566

นายสมหวัง ตอนรัมย์

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

มอบหมายให้นายเทอดเกียรติ เกตุชิต

ผู้อำนวยการกองช่างพร้อมด้วย

พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง

กองช่างเทศบาลตำบลหนองแวง

ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวรหน่วยกรมที่ดิน

"ร่วมด้วยช่วยกัน หนองแวงบ้านเฮา"

2023-11-21
2023-11-20
2023-11-18
2023-11-16
2023-10-16
2023-10-03
2023-10-02
2023-10-02
2023-10-02
2023-10-02