เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
 


สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองแวงรับอนุมัติเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าทะเบียนบ้าน


สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองแวง ได้รับอนุมัติเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าทะเบียนบ้าน โดย ร้อยตรี เสถียร สาระสิทธิ์ นายอำเภอละหานทราย ราย นางสมบูรณ์ ศรีนอก อายุ 59 ปี เข้าบ้านเลขที่ 19/1หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแวง เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566

2023-11-21
2023-11-20
2023-11-18
2023-11-16
2023-10-16
2023-10-03
2023-10-02
2023-10-02
2023-10-02
2023-10-02