เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
 


โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563


โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

2022-04-12
2021-12-09
2021-09-09
2021-09-08
2021-08-10
2021-02-18
2021-02-18
2020-10-01
2020-08-23
2020-02-13