ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนชาวตำบลหนองแวงร่วมโครงการปั่นต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2564 ในวันที่ 9 กันยายน 2564