• ขอเชิญชวนชาวตำบลหนองแวงร่วมโครงการปั่นต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2564 ในวันที่ 9 กันยายน 2564
  • ประชาสัมพันธ์ สตรีตั้งครรภ์ คือกลุ่มเสี่ยง มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด ได้ที่โรงพยาบาลละหานทราย ติดต่อเบอร์ 098-1813578
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง
    ในระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลหนองแวงจะทำการออกพ่นหมอกควันฆ่ายุ่ง หยอดทรายอะเบท ในเขตโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  • ประชาสัมพันธ์ แบบบัญชีรายการที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลหนองแวง
  • ประชาสัมพันธ์ การสำรวจข้อมูลที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลหนองแวง
  • ในวันที่ 25-27 เมษาน เทศบาลจะออกให้บริหารฉีดวัคซีนโรคพิษ สุนัขบ้า ในพื้นที่ตำบลหนองแวง…