โครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมการออกกำลังกายของแกนนำสร้างสุขภาพตำบลหนองแวง

โครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมการออกกำลังกายของแกนนำสร้างสุขภาพตำบลหนองแวง วัน ศุกร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.