คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาเนื่อง ในวันแม่แห่งชาติ

นายสมหวัง ตอนรัมย์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแวง ข้าราชการ พนักงาน จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์พัฒนา ทาสีรั้วสำนักงาน และ ปลูกป่า บริเวรสำนักงานเทศบาลตำบลหนองแวง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 25ุุ64

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.