11
ประชาสัมพันธ์สวมหน้ากาก
อัตราภาษี
20200903143236117
previous arrow
next arrow
  • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างถนน ค.ส.ค. รวม 7 โครงการ งานก่อสร้างระบบระบายน้ำ รวม 2 โครงการ
  • ประกวดราคาจ้าง 6 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • ร่างประกาศ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธ Pavement In-plaec Recycling) สามแยก ๓๓๐๘ – บ้านแท่นทัพไทย หมู่ที่ ๑๐
  • ประกวดราคาจ้างโครงการ 10 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • ร่างประกาศ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างถนน ค.ส.ค. รวม 5 โครงการ งานก่อสร้างระบบระบายน้ำ รวม 2 โครงการ